My Life
in Europe
Terapeutyczna, społeczna i kulturowa wartość biografii wywołująca
korzystne skutki dzięki grom cyfrowym i aktywności online na funkcje poznawcze,
w służbie osób pracujących dla dorosłych i z dorosłymi.
Odkryj projekt My Life in Europe

O projekcie

MY LIFE IN EUROPE – MOJE ŻYCIE W EUROPIE jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, który m.in. promuje innowacje i wymianę dobrych praktyk.

Cele projektu to:

  • Wykorzystanie terapeutyczne wartości autobiografii jako nowego i pochłaniającego narzędzia technologicznego do stymulowania pamięci pacjentów z deficytami, promowania integracji społecznej, wymiany międzykulturowej i międzypokoleniowej, a także łagodzenia poczucia samotności i porzucenia;

 

  • Poszerzanie i rozwijanie umiejętności nauczycieli i innych pracowników wspierających dorosłych dzięki dostarczaniu innowacyjnych narzędzi technologicznych, które mogą wspierać uczenie się i szkolenie przez całe życie;

 

  • Podnoszenie świadomości tożsamości europejskiej oraz pomoc psychofizyczna jej obywatelom, zwłaszcza tym najsłabszym.

REZULTAT INTELEKTUALNY

Oczekiwane rezultaty projektu MY LIFE IN EUROPE - MOJE ŻYCIE w EUROPIE to: gra, którą można zaliczyć kategorii tzw. „poważnych gier”, czyli najnowszej generacji gier cyfrowych przeznaczonych do celów edukacyjnych w kontekście edukacji dorosłych, a także podręcznik dla trenerów.

GRA

Gra jest łatwą w użyciu oraz bezpłatną aplikacją internetową do pobrania offline na smartfrona lub komputer, dzięki której każdy nauczyciel może w łatwy i przyjemny sposób wykorzystać technikę pisania autobiograficznego jako użytecznej ścieżki w programach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych.

PODRĘCZNIK

Podręcznik dla trenerów pozwoli na tworzenie powtarzalnych kursów szkoleniowych. Jest on dedykowany różnego rodzaju instytucjom oraz organizacjom zajmującym się pomocą osobom starszym na różnych poziomach: domom opieki, centrom pomocy dla pacjentów z chorobą Alzheimera i demencją starczą, a także rekreacyjnym ośrodkom oraz schroniskom dla osób starszych, które wymagają ciągłej opieki.

FOLLOW US

Updates of the project

Partnerzy

Projekt My Life in Europe - Moje życie w Europie łączy cztery państwa - Włochy, Portugalię, Polskę i Rumunię i obejmuje 30 miesięcy pracy od października 2020 do końca marca 2023 roku. Praca partnerów będzie odbywała się za pomocą różnego rodzaju spotkań międzynarodowych (w tym tzw. TPM oraz LTT), podczas których będą oni dzielili się swoimi doświadczeniami, zajmowali treścią merytoryczną projektu oraz monitorowali jego wyniki.

Zwolennicy

Zwolennicy projektu MY LIFE IN EUROPE

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.